Werkwijze......

Werkwijze

Na bijna 30 jaar onderzoek en studie met betrekking tot Yoga, Pranayama, Filosofie, Reiki en Jin Shin Jyutsu werd het mij duidelijk dat nog belangrijker dan het geven van antwoorden op vragen met betrekking tot fysieke klachten het het inzicht zelf is dat de transformatie in gang zet.

Genezing van fysieke klachten zonder het inzicht hoe de klachten zich hebben kunnen ontwikkelen, bleek geen blijvend resultaat op te leveren. Zo ontwikkelde zich de werkwijze van het combineren van de inzichten uit de Advaita Vedanta filosofie met de projecten van de Jin SIn Jyutsu in een zijns-georienteerde yoga.

Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar kort gezegd wordt in de begeleiding uitgegaan van een transpersoonlijk perspectief als hoogste doel. De non-dualistische visie, het Ene, het Zijn.

De studie en de ontwikkeling daarin gaan door en zullen altijd doorgaan.

Niet langer is er uitsluitend een spiritueel hoogste doel. Iets dat bereikt kan worden. Maar als basis is er het Leven zelf, het Zijn. Steeds gaat het om de eigen ervaring. Het liefdevol contact maken met dat wat er is. Het herkennen van jeZelf.

Wanneer er sprake is van liefdevol contact en acceptatie van dat wat is, kan de energie weer stromen, transformeren naar een andere gevoelskwaliteit.

Het gaat in het begin zeker niet vanzelf, er is moed voor nodig. Er zal een reflectief standpunt moeten zijn.

Vertrouwen, liefde om je te verbinden. Verbinden met je ware aard; verbinden met dat wat voorbij gaat aan vormen en definities, de dimensie van Zijn Zelfzijn. Dat wat is.

Een altijd levendige ervaring.