deze website is nog niet compleet - wordt aan gewerkt !

"Veel mensen zijn bewust of onbewust op zoek naar vrijheid, liefde , heelheid en eenheid.

Op zoek naar een verruiming van de eigen bestaanssfeer.

Blijkbaar hebben ze ergens een besef van een meer open sfeer waarin gescheidenheid en alle problemen die daarbij horen, geen rol meer spelen.

Aan het eind van elke les volgt er een ontspanning (meditatie), waarin verwezen wordt naar deze sfeer van openheid. De openheid die geen tweeheid kent.

De zogenaamde non-dualiteit (a-dvaita)."